Microsoft Word - na_strone_LAWP_polonia

„Poprawa efektywności energetycznej budynku hotelowego w Łukowie firmy „POLONIA” Spółka Jawna”

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej firmy „POLONIA” Spółka Jawna poprzez głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynku hotelowego, w którym prowadzony jest ośrodek dla uchodźców. W ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania modernizacyjne obiektu będące efektem przeprowadzonego audytu energetycznego: 1. Docieplenie obiektu (ścian zewnętrznych); 2. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych; 3. Wymiana oświetlenia na energooszczędne; 4. Przebudowa systemu grzewczego z gazowego na gazowe kondensacyjne; 5. Usprawnienie systemu wentylacji; 6. Montaż instalacji wytwarzającej energię z OZE (instalacja solarna do przygotowania c.w.u.); 7. Zastosowanie automatyki pogodowej oraz systemu zarządzania energią w budynku. 8. Instalacja termostatów. Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynku hotelowego w ramach projektu o pow. użytkowej 3547m2 oraz budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii z wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE.

Wartość projektu: 1 023 997,69 PLN

Wkład EFRR: 542 109,34 PLN

„Budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej w firmie „POLONIA” Spółka Jawna „

Głównym celem i przedmiotem projektu jest produkcja energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne przedsiębiorstwa Walerian Pawluczuk, Krzysztof Dobrowolski „POLONIA” Spółka Jawna poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na dwóch budynkach. W ramach projektu przewidziano następujące zadania inwestycyjne: 1. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90kW na dachu budynku hotelu zlokalizowanego w Grabanowie (gm. Biała Podlaska); 2. Wdrożenie inteligentnego Systemu Zarządzania Energią dla budynku hotelu zlokalizowanego w Grabanowie (gm. Biała Podlaska); 3. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90kW na dachu budynku Ośrodka dla Cudzoziemców zlokalizowanego w Łukowie; 4. Wdrożenie inteligentnego Systemu Zarządzania Energią dla budynku Ośrodka dla Cudzoziemców zlokalizowanego w Łukowie. Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego przedsiębiorstwo uruchomi produkcję energii z OZE na własne potrzeby, budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE o mocy 39,90kW do wytwarzania energii elektrycznej. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: produkcja energii elektrycznej z wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

Wartość projektu: 507 043,50 PLN

Wkład EFRR: 267 949,80 PLN

echo "";