Microsoft Word - na_strone_LAWP_polonia

“Budowa nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej w firmie “POLONIA” Spółka Jawna “

Głównym celem i przedmiotem projektu jest produkcja energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne przedsiębiorstwa Walerian Pawluczuk, Krzysztof Dobrowolski “POLONIA” Spółka Jawna poprzez budowę instalacji wykorzystujących OZE na dwóch budynkach. W ramach projektu przewidziano następujące zadania inwestycyjne: 1. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90kW na dachu budynku hotelu zlokalizowanego w Grabanowie (gm. Biała Podlaska); 2. Wdrożenie inteligentnego Systemu Zarządzania Energią dla budynku hotelu zlokalizowanego w Grabanowie (gm. Biała Podlaska); 3. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90kW na dachu budynku Ośrodka dla Cudzoziemców zlokalizowanego w Łukowie; 4. Wdrożenie inteligentnego Systemu Zarządzania Energią dla budynku Ośrodka dla Cudzoziemców zlokalizowanego w Łukowie. Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego przedsiębiorstwo uruchomi produkcję energii z OZE na własne potrzeby, budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE o mocy 39,90kW do wytwarzania energii elektrycznej. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: produkcja energii elektrycznej z wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

Wartość projektu: 507 043,50 PLN

Wkład EFRR: 267 949,80 PLN

echo "";