W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO)  informujemy że,

  1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest:W.Pawluczuk, K. Dobrowolski Polonia Sp. j. z siedzibą ul. Al. Kościuszki 29,21- 400 Łuków, KRS 0000078845, NIP 8251436414 dalej zwany Administratorem
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody dane mogą być przetwarzane także w celu przesyłania informacji handlowych pocztą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach realizacji umowy na usługi hotelowe. Odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
  2. Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  3. Zleceniodawca, masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

W razie cofnięcia zgody lub innych kwestiach dotyczących przetwarzania danych  proszę zgłosić żądanie na poniższy adres email: info@hotelpoloniabp.pl

Administrator:  W. Pawluczuk, K. Dobrowolski Polonia Sp. j.

echo "";